Робочі програми освітніх компонентів

Філософія
Педагогіка
Психологія
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Виразне читання
Вступ до літературознавства
Вступ до мовознавства
Дитяча література
Сучасна українська літературна мова
Історія зарубіжної літератури (1 курс)
Історія зарубіжної літератури (2 курс)
Історія української літератури (1 курс)
Історія української літератури (2 курс)
Основи віршознавства
Сучасна українська літературна мова (1 курс)
Сучасна українська літературна мова (2 курс)
Українська діалектологія
Фольклор
Методика навчання української мови
Мовленнєвий етикет ділового спілкування
Сучасна українська літературна мова ( 3 курс)
СТИЛІСТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ